EU PROJECT

Opis projekta

Ovaj projekt uključuje izgradnju web stranice Applicon Tours (www.applicon-tours.com), koja će osim modernih rješenja za prezentaciju uključiti i poseban novi web sustav za podršku prodaji izleta. Ovako izveden web podići će kvalitetu interakcije s tržištem u B2B i B2C segmentu kroz unaprijeđeno pozicioniranje na pretraživačima (SEO), te adaptaciju korisnicima mobilnih uređaja. lzrada web prezentacije uključuje cjelovitu produkciju od wire-framova, koncepta, prilagodbe Applicon Tours dizajna, razrade Layouta na webu, do kreiranja korisničkih sučelja, svih skripti, povezivanja s bazom, programiranja i pozadinskog sustava.

Cilj i očekivani rezultat projekta

Ciljevi nove WEB stranice ostvaruju se kroz: procesni način organizacije rada i upravljanja, zadovoljavanje očekivanja kupaca, definiranje politike kvalitete, planiranje kvalitete, striktno definirana ovlaštenja i odgovornosti za pojedine faze rada, efikasnije upravljanje poslovnim procesima, ali i kroz bitno efikasniji nadzor rada i mjerenja njegove uspješnosti, analize podataka koje dovode do neprekidnog poboljšanja, korektivne i preventivne radnje, aktivna mjerenja napretka i statistiku, te efikasno praćenje troškova itd. Povećanje produktivnosti realizirati će se na način što će se obavljati više poslovnih procesa u istom vremenu te će se uraditi podjela odgovornosti pri čemu će svaki djelatnik znati svoje zadatke. Steći će se preduvjeti za izlazak na nova inozemna i domaća tržišta.

Očekivani rezultati projekta:

  1. Povećanje prihoda prijavitelja
  2. Povećanje broja zaposlenih
  3. Povećanje konkurentnosti
  4. Proširenje kapaciteta prijavitelja te širenje na inozemna tržišta
  5. Ulaganje u edukaciju zaposlenika
  6. Povećanje prihoda Prijavitelja

Ukupna vrijednost projekta: 124.000,00 HRK
Iznos sufinanciranja EU: 69.440,00 HRK

Razdoblje provedbe projekta od 11. listopada 2018. godine do 11. listopada 2019. godine.
Kontakt osobe za više informacija: Voditelj projekta: Mario Marčinko , član društva
info@applicon-tours.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite: www.strukturnifondovi.hr
Sadržaj ovog materijala isključiva je odgovornost tvrtke APPLICON TOURS d.o.o.

Naziv projekta: Izgradnja nove WEB stranica za podršku prodaji izleta tvrtke APPLICON TOURS d.o.o.